SRB / ENG

INOVA iPlan

Softverski sistem iPLAN predstavlja podršku cjelokupnom procesu planiranja, projektovanja, izgradnje, kolodacije i održavanja infrastrukturnih kapaciteta kompanije (Infrastructure Lifecycle Management). Opis kompletnog sistema dajemo u priloženoj projektnoj dokumentaciji, koja je bila osnova za izradu softvera. Sistem je specializovan naročito za kompanije infrastrukturnog tipa kao što su: Telekom operatori, Elektroprivredne kompanije, Vodovod i kanalizacija, Gasovodna industrija, itd.

iPLAN Modul za godišnje planiranje i praćenje investicija se sastoji iz sljedećih softverskih podsistema: 

  1. Podsistem za definisanje pravila planiranja (Definisanje pravila predmera i predračuna, Definisanje pravila planiranja, Definisanje pravila u vezi budžeta, Definisanje pravila praćenja realizacije).
  2. Podsistem za izradu godišnjeg plana (Priprema za izradu godišnjeg plana, Izrada plana po OJ, Izrada objedinjenog plana, Rebalans plana).
  3. Podsistem za izradu investiciono tehničke dokumentacije (Definisanje skupa objekata za izgradnju, Izrada idejnog projekta: Izrada projektnog zadatka, Revizija projektnog zadatka, Odobravanje projektnog zadatka za budžet, Izrada glavnog projekta: Izrada tehničke dokumentacije, Pred revizija tehničke dokumentacije, Prikupljanje saglasnosti, Revizija, Formiranje predmera i predračuna).
  4. Podsistem za ugovaranje radova i materijala (Formiranje zahtjeva za ponudama: Izbor radova iz plana, Izbor materijala iz plana, Kompletiranje ponude, Analiza ponuda: Ocenjivanje ponuda, Izbor najpovoljnije ponude, Obavještavanje o izabranoj ponudi, Rješavanje žalbi partnera, Ugovaranje Definisanje radova za ugovor, Definisanje materijala za ugovor, Kompletiranje ugovora, Prikupljanje dozvola na osnovu saglasnosti).
  5. Podsistem za praćenje realizacije godišnjeg plana (Evidentiranje realizacije kvantiteta: Vođenje građevinske knjige, Izrada situacija, Evidentiranje isporučenih materijala: Evidentiranje realizacije CAPEX-a, Evidentiranje realizacije OPEX-a, Realizacija ugovora, Evidencija Cash Flow realizacije) Posebnost po kojima se iPLAN razlikuje od sličnih softvera je direktno preuzimanje podataka iz CAD obrađenih projekata, kao i GIS obrada infrastrukturnih kapaciteta.

iPLAN više godina funkcioniše u telekomunikacionim kompanijama koje su veoma složene i zahtjevne u pogledu godišnjeg planiranja što je omogućilo da se iPLAN dobro istestira i podesi za funkcionisanje u složenim realnim uslovima. Postoje značajna iskustva u integraciji iPLAN-a sa drugim ERP softverima sličnim SAP-u. U telekom kompanijama je upravo urađena takva jedna integracija ERP-a i iPLAN-a.

 

 

Srbija

Adresa: Jurija Gagarina 36 D 
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 (0)11 745 58 14
Fax: +381 (0)11 228 95 76
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.rs

Bosna i Hercegovina

Adresa: Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.com

Slovenija

Adresa: Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
Telefon: +386 (0)41 667-666
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.si