SRB / ENG

INOVA GIS Server (IGS)

INOVA GIS Server (IGS)

INOVA GIS Server - sastoji se od dvije komponente Login servera i APP servera. Login server predstavlja load-balancing server koji prima zahtjeve od strane klijenta i prosleđuje ih jednom ili više APP servera (cluster servera). APP serveri obrađuju zahtev i vraćaju odgovor direktno klijentu. APP server podržava veliki broj istovremenih klijenata. Ugrađena je podrška za objektno modeliranje kroz Rational Rose, mogućnost definisanja kompleksnih connectivity i associativity pravila, podrška verzijama i dugim transakcijama, i dr.

INOVA Map Server - je namjenjen organizacijama koje imaju potrebu za efikasnom distribucijom prostorno orijentisanih podataka. Ova platforma omogućava pristup tematskim kartama i pripadajućim podacima putem interneta ili intraneta bilo kome, da sa bilo kog mjesta pristupi prostornim i pripadajućim opisnim podacima smještenim u GIS bazu podataka. INOVA Map Server ima mogućnost serviranja podataka iz GIS baze u KML. Koristeći to omogućena je upotreba Google Earth programa kao klijenta za pregled kompletne infrastrukture iz GIS baze podataka.

Ističemo slijedeće osobine IGS-a:

Proširivost

Ukoliko se ukaže potreba, u svakom trenutku je moguće dodati potrebni broj application servera da bi se zadovoljio povećani broj klijentskih korisnika. Proširenje se vrši bez ikakvog prekida u radu sistema. Isto važi i za update servera.

Duge transakcije

Sva komunikacija između klijenata i baze podataka se vrši u okviru duge transakcije (long transaction).

Verzije, zaklučavanje objekata

IGS primjenjuje verzije. Kada je određeni projekat kreiran, obrađen i zatim poslat nazad u GIS bazu podataka, kreirana je verzija projekta. Iako se ova verzija projekta sada nalazi u GIS bazi podataka, ona nije vidljiva svim korisnicima sistama. Ovo omogućava da se verzija razmjenjuje između klijentskih korisnika (npr. jedan korisnik radi na projektu dok je drugi zadužen za reviziju). Broj verzija nije ograničen. Na kraju ovog procesa, verzija (projekat) se prihvata i GIS baza podataka biva ažurirana. Od ovog trenutka izmjene su vidljive svim korisnicima.

(Napomena: Jedan korisnik može imati obe uloge (editor i revizor). Vidi „Korisnička prava”.)

Zaključavanje objekata. Objekti mogu biti zaključani. Ako je primjenjeno zaključavanje (npr. od strane „Korisnika 1”) onda nijedan drugi korisnik ne može uređivati zaključane objekte sve dok „Korisnik 1” ne završi sa radom i konačno prihvati izmjene.

Projektni tok

Tipičan projektni tok: 

Inženjer ili tehničar (kome je dodijeljeno korisničko pravo da uređuje (edit)), kreira projekat, preuzima potrebne elemente mreže i uređuje ih. Kada završi sa radom, šalje projekat na reviziju. Podaci se šalju u GIS bazu podataka ali su vidljivi samo osobi koja je zadužena za reviziju. Revizor može ili da konačno prihvati projekat, nakon čega će izmjene biti vidljive svim korisnicima sistema, ili da vrati projekat na doradu. Ova razmjena projekta između obrađivača (editor) i revizora traje sve dotle dok revizor nije u potpunosti zadovoljan izmjenama koje je obrađivač izvršio.

Offline sinhronizacija fajlova projekta

IGS omogućava rad u offline modu. To znači da korisnik može preuzeti potrebne elemente mreže a zatim nastaviti rad na njima iako više nije povezan na GIS bazu podataka. Po završetku rada korisnik se ponovo povezuje sa GIS bazom podataka i šalje izmjene u nju. U ovom trenutku IGS detektuje i razriješava sve eventualne greške obezbjeđujući na taj način apsolutni integritet podataka u GIS bazi.

Korisnička prava

Kao što je već napomenuto, korisnici raznih odjeljenja imaju pristup podacima GIS baze. Njima su dodijeljena različita prava zasnovana na:

  • teritoriji,
  • tipu infrastrukture (optika, bakar, kanalizacija...)
  • tipu posla (dodavanje novih objekata, izmjena postojećih, brisanje postojećih...)
  • tipu projekta (planirano, izvedeno stanje... )
  • ulozi (uređivanje, revizija, administracija...)

Poslovna logika na srednjem sloju

Sva poslovna logika se nalazi na IGS serveru. Ovo ima nekoliko prednosti. Npr. svaka izmjena (ažuriranje) poslovne logike se automatski odražava na sve klijente bez obzira na to dali su oni ažurni ili ne.

Takođe, na ovaj način IGS postaje čuvar kapije GIS baze podataka te kao takav obezbjeđuje ispravnost podataka koji ulaze u bazu. Omogućen je rollback. Ako prilikom procesa slanja podataka u GIS bazu dođe do bilo kakve greške proces se prekida , a sve se vraća na stanje kakvo je bilo pred sam početak slanja u GIS bazu. Korisniku bivaju prikazane poruke sa opisom greške. Nakon ispravljanja grešaka korisnik može ponovo slati podatke u bazu.

WMS/WFS MAP Server

Podaci su prezentovani u standardnoj formi što ih čini dostupnim i za druge aplikacije (softver drugih proizvođača). INOVA GIS platformu je moguće integrisati sa bilo kojim internet maping serverom koji podržava OGC WMS i WFS standarde. 

Servisno orijentisana arhitektura (SOA)

IGS je servisno orijentisan 

Web Portal

Web portal je sastavni dio IGS-a. Može mu se pristupiti putem bilo kog web pretraživača (browser-a).

Linq2SQL custom data model

Model podataka je proširiv na jednostavan način.

 

 

 

 

Srbija

Adresa: Jurija Gagarina 36 D 
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 (0)11 745 58 14
Fax: +381 (0)11 228 95 76
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.rs

Bosna i Hercegovina

Adresa: Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.com

Slovenija

Adresa: Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
Telefon: +386 (0)41 667-666
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.si