SRB / ENG

INOVA GIS Platforma

Šta je INOVA GIS Platforma?

INOVA GIS Platforma je integratorska platforma koja na klijentskom i serverskom nivou, u saradnji sa Oracle relacionim bazama podataka i INOVA GIS Server srednjim slojem, omogućava zaokruženo upravljanje procesima planiranja, projektovanja, izvođenja i održavanja telekomunikacionih infrastrukturnih sistema. Omogućava vođenje dnevno ažurnog katastra TT instalacija kojima telekom operater gazduje.

Drugim riječima to je Enterprise GIS, tj. geografski informacioni sistem koji omogućava pristup prostornim podacima i njima pridruženim osobinama, neograničenom broju različitih odjelenja u okviru poslovne organizacije i van nje.

Podatke je moguće pregledati, razmjenjivati, analizirati, uređivati… Pored toga, moguće ih  je prikazati široj publici sa mogućnošću kontrole nad tim: koji će tip podataka i u kojoj mjeri biti prikazan.

Zahvaljujući INOVA GIS Serveru, platforma omogućava praktično neograničen broj konkurentnih korisnika.

INOVA GIS Platforma je proširiva tako da ju je moguće prilagoditi kompanijama koje variraju u veličini. Ovo je čini pristupačnom za kompanije u rasponu od malih do veoma velikih. Takođe omogućeno je postepeno širenje sistema (mogućnost da se prati rast prema potrebama kompanije).

Sistem je po svojoj prirodi otvoren te kao takav može biti integrisan sa drugim OSS/BSS sistemima (operation/business support systems).

Kome je namijenjena?

INOVA GIS Platforma je namijenjena telekomunikacionim kompanijama koje u svom vlasništvu imaju: mrežu optičkih, bakarnih, koaksijalnih kablova i/ili mrežu kablovske kanalizacije.

TeleCAD-GIS Enterprise već danas upotrebljavaju nacionalni telekom operateri u svojim projektnim biroima, službama za tehničku dokumentaciju (katastar podzemnih instalacija), službama održavanja TK infrastrukture, i dr. Skalabilnost aplikacije omogućava da je na jednak način koriste i brojni podizvođači na izradi projektne i izvedbeno-tehničke dokumentacije. 

Prednosti

Za infrastrukturne kompanije, veliki problem predstavlja činjenica da je dokumentacija često „razbacana” po mnogobrojnim fajlovima (često različitog tipa: dwg, doc, xls itd.) da i ne pominjemo papirnu dokumentaciju. Analiziranje i ažuriranje podataka koji se čuvaju na ovaj način može biti veoma zahtjevno, a mogućnost pojavljivanja grešaka, samim tim i dodatnih troškova, je tom prilikom jako velika.

Sa druge strane kada imate centralizovan Enterprise GIS, sve je, ne samo lakše i brže već i mnogo tačnije. Ne postoji opasnost da propustimo ažuriranje nekog dokumenta. Ažuriranje se vrši na samo jednom mjestu (GIS baza podataka), a sva dokumentacija i izvještaji se generišu iz tog JEDNOG izvora.

Podaci čuvani na ovaj način dostupni su, kako inženjerima koji su direktno uključeni na uređivanju podataka o infrastukturi, tako i rukovodstvu radne organizacije koje na taj način ima pregledan uvid u ono što je zapravo najvažnija imovina telekomunikacione kompanije.

 

Arhitektura platforme

INOVA GIS Platforma je modularan softverski paket sa jasno definisanom troslojnom arhitekturom:

 1. sloj podataka - (data)
 2. srednji (serverski) sloj - (middle tier)
 3. klijentski sloj (prezentovanje i uređivanje) - (clients)

1. Sloj podataka (GIS Baza podataka)

Platforma koristi Oracle 11G Standard Edition bazu podataka.

Nije potreban dodatni spatial cartridge!

 

2. Srednji sloj - INOVA GIS Server (IGS)

INOVA GIS Server omogućava da praktično neograničen broj konkurentnih korisnika bude povezan na GIS bazu podataka
(više informacija o IGS-u možete pronaći ovdje).

Na ovom mjestu ćemo samo pobrojati neke od njegovih osobina: 

 • Proširivost
 • Duge transakcije
 • Verzije, zaklučavanje objekata
 • Projektni tok
 • Offline sinhronizacija fajlova projekta
 • Korisnička prava
 • Poslovna logika na srednjem sloju
 • WMS/WFS MAP Server
 • Servisno orijentisana arhitektura (SOA)
 • Web Portal
 • Linq2SQL custom data model

 

3. Klijentski sloj (prezentovanje i uređivanje)

Podacima (tj. infrastrukturi) koji se nalaze u GIS bazi, je moguće pristupiti na više načina. Alati kojima to radimo se razlikuju u zavisnosti od toga kome su namijenjeni (inženjeri, menadžeri...) kao i kojim poslovima su namijenjeni:

 1. TeleCAD-GIS (projektovanje, uređivanje, održavanje, pregled podataka)
 2. TCG Map Optics - Specijalizovani WEB i Desktop korisnički alat
 3. Pregled sadržaja putem Web Browser-a (podaci su prikazani putem Web Portal-a)
 4. Pregled sadržaja upotrebom softwer-a drugih proizvođača (Google Earth)
 5. Pregled sadržaja korišćenjem mobilnih uređaja

TeleCAD-GIS

TeleCAD-GIS je vodeći proizvod firme INOVA geoinformatika d.o.o. On je glavni i najsveobuhvatniji alat za rad sa svim vrstama infrastrukture, generisanje izvještaja, generisanja dokumentacije itd. Dolazi kao samostalan proizvod ili u sklopu INOVA GIS Platforme. On je ono što klijenti (najčešće inženjeri) vide kada rade sa infrastrukturom, uključujući i rad sa GIS bazom podataka.

Više detalja o TeleCAD-GIS-u ćete pronaći ovdje.

TCG Mapa-Optika

TCG Mapa-Optika je komponenta TeleCAD-GIS-a. Pored toga dostupna je i kao samostalna aplikacija. Radi se o alatu za direktan: pregled, analizu i uređivanje infrastrukture optičke mreže koja se čuva u GIS bazi podataka.

Podaci su prezentovani na lako razumljiv, grafički način u vidu dinamičke mape koja prikazuje infrastrukturu i u vidu šematskog prikaza odabrane infrastrukture koji je sinhronizovan sa mapom.

TCG Mapa-Optika ima slične funkcije bilo da je koristimo samostalno ili u sklopu TeleCAD-GIS-a.

Web portal

Web portalu je moguće pristupiti pomoću bilo kog web browsera (bez potrebe za dodatnim plug-in-ovima). Portal koristimo za pregled infrastrukture koja se nalazi u GIS bazi podataka. Ovo je jako korisno ljudima koji ne posjeduju odgovarajuće tehničko znanje koje je inače neophodno za rad sa alatima poput TeleCAD-GIS-a. 

Administrator sistema (vlasnik podataka) ima punu kontrolu nad time koja vrsta informacija i u kom obimu će biti prezentovana. Informacije mogu biti prezentovane interno, unutar kompanije, ili javno, preko interneta.

Pregled sadržaja upotrebom softwer-a drugih proizvođača (Google Earth)

Podatke iz GIS baze je moguće prezentovati u vidu KML stream-a. Na ovaj način je omogućen pregled podataka pomoću aplikacije Google Earth.
(Konverzija između različitih koordinatnih sistema se vrši automatski, a za to je zadužen IGS.)

Pregled sadržaja korišćenjem mobilnih uređaja

Infrastrukturu GIS baze podataka je moguće pregledati putem raznih mobilnih uređaja.

 

 

 

 

Srbija

Adresa: Jurija Gagarina 36 D 
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 (0)11 745 58 14
Fax: +381 (0)11 228 95 76
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.rs

Bosna i Hercegovina

Adresa: Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.com

Slovenija

Adresa: Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
Telefon: +386 (0)41 667-666
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.si